I'm Blue Oy is a Finnish company that creates I'm Blue - Blueberry Soda. Our values are built around great taste, classic Finnish design and climate friendly choices. I'm Blue employs currently 4 people and works together with young designers and photographers.
I'm Blue Oy on suomalainen yritys joka tekee I'm Blue -mustikkalimonaadia. Arvomme perustuvat rikkaan pohjoisen maun, klassisen suomalaisen designin ja ympäristöystävällisten valintojen ympärille. Tällä hetkellä I'm Blue tarjoaa työn neljälle henkilölle ja työskentelee yhdessä nuorten suunnittelijoiden ja kuvaajien kanssa.
I'm Blue AB är en finsk kompani som tillverkar I'm Blue -blåbärläsk. Våra värde baserar runt rik smak, klassisk finska design och miljövänlig valar. För tillfället I'm Blue bjudar jobb för fyra personer och jobbar tillsammans med ung designers och fotografs.

Press picture request - Fill this form

Contact us